Uzm. Psk. İpek AKBİRGÜN - Kıbrıs Çocuk - Ergen - Aile Psikoterapi ve Aile Psikolojik Destek Merkezi

Uzm. Psk. İpek AKBİRGÜNKlinik Psikolog

ipek uckan

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü’nden 2014 yılında Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri’ nde (İstanbul) mecburi stajını tamamlamlayarak mezun oldu.

Ara vermeden devam ettiği uzmanlık eğitimini Klinik Psikoloji alanında yapmış ve uzmanlık tezini, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ nde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış çocuk ve ergenler ile çalışmıştır. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde tam zamanlı olarak görev almaya başlamıştır.

Yurt dışında birçok Yetişkin ve Çocuk Ergen Psikoterapisi ve Test Eğitimlerini İstanbul Psikanaliz Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Nöropsikoloji Derneği ve Oyun Terapileri Derneği gibi önemli dernekler tarafından verilen eğitimlere katılarak tamamlamış ve halen birçok önemli eğitime devam etmektedir.

Uzmanlık eğitimi sonrası Klinik Psikoloji Doktora eğitimine başlamış ve tez süreci ile doktora programını sonlandırma aşamasında devam etmektedir.

Kıbrıs’ ta Yakın Doğu Üniversitesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi’ nde Psikoloji alanında dersler vermiştir.

Psikanaliz ve Projektif testler özel ilgi alanı olup yoğun olarak bu alanda bebek, çocuk, ergen ve aileleri ile psikoterapi, klinik görüşme ve değerlendirme hizmeti sunmaktadır. 

İstanbul Psikanaliz Derneği'ne bağlı bireysel analiz sürecine ve süpervizyonlarına devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Çocuk Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği formasyon süreci devam etmektedirr

Bir çok bilimsel derneğe üye olup Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’ nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Eğitimler - Sertifikalar

 • Projektif Çizim Testleri Eğitimi-Funda Akkapulu Aydın tarafından - Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • CNS Vital Signs Test eğitim sertifikası
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatri Pratiğinde Psikanalitik Kuram Ekseninde Çalışabilme Seminerleri Prof. Dr. Levent Kayaalp ve Prof. Dr. Burak Doğangün – 2021.
 • Çocuk ve Ergenlerde BDT Temel Eğitimi – Doç. Dr. Vahdet Görmez – Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar ve Doç. Dr. Kadir Özdel tarafından 2020.
 • Ergen Triple P Uygulayıcı Eğitimi – 2021 Şubat Humanist Buro / Doç. Dr. Taner Güvenir.
 • Grup Triple P Olumlu Anne Babalık Programı Düzey 4– Queensland University – Humanist Buro – İstanbul Doç. Dr. Taner Güvenir.
 • Triple P Olumlu Anne Babalık Programı – Seminer Eğitimi Düzey 1
 • Moxo D-CPT - Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi.
 • Çocuk Projektif Resim Çizim Testleri Uygulayıcı Eğitimi - Rorschach ve Projektif Testler Derneği - Funda AKKAPULU ile (2020) Devam ediyor.
 • Aile Destekli Oyun Terapisi – Online Aile çocuk çalışmaları eğitimi: Oyun Terapileri Derneği, 2020
 • IVO-ODS Otizm Spektrum Kapsamlı Değerlendirme Seti Eğitimi. Uygulamacı Kullanım Sertifikası, 2020.
 • Sosyal Beceri Uygulayıcı Eğitimi. Noema. Prof. Dr. Özgür ÖNER. 2020
 • Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV. Türk Psikologlar Derneği. 2016, İstanbul.
 • Rorschach Test Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Peri Masalları Test Eğitimi, (6-12 yaş) Rorschach ve Projektif Testler Derneği.
 • ''Bağımlılık Tedavisinde Psikolojik Müdahale ve Rehabilitasyon'', İstanbul Psikoloji Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi.  
 • Kum Terapisi Eğitimi, Mid America Nazarene University – Present by: Rebecca Chow, LCPC, LPC, RPT/S - Oyun Terapileri Derneği.
 • Oyun Terapisi Eğitimi, Oyun Terapileri Derneği, İstanbul 2014.
 • Çocuk Çalışmalarında Eylem Metotları: Psikodrama, Sosyodrama, Spontanite Tiyatrosu. RebeccaWalters, MS, LMHC, LCAT, TEP, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, İstanbul Psikodrama Derneği ve Oyun Terapileri Derneği, İstanbul, 2014.
 • ‘‘XXI International Congress of Rorschachand Projective Methods’’ Certificate of Workshop, has attended the ‘‘From Persecution to Depression: A case study with Rorschach and TAT’’ with ODILE HUSAIN, 15th,  2014.
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) Uygulama ve Yorumlama Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul.
 • Çocuk Değerlendirme Paketi, Uygulama ve Yorumlama Sertifikası (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri), Metropolitan Okul Olgunluğu Testi. TPD, İstanbul.
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulama ve Yorumlama Eğitimi) Sertifika, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul.
 • Nöropsikoloji Temel Eğitim Semineri (20 saat), Nöropsikoloji Derneği, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilimdalı, (Prof. Dr. Öget Öktem TANÖR tarafından), İstanbul.
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Kuramsal Giriş Eğitimi-yüksek lisans ve doktora eğitim sürecinde, 2014-2016
 • Anksiyete Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımları
 • Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi Sertifikası, 2013.
 • Pozitif Psikoterapi Master Eğitimi (145 saati tamamlandı) International Academy of PositiveandTrasculturalPsychotherapy - Prof. PeseschkianFoundation,International Center of Positive Psychotherapy, Inc,; European Federation of The Centers For Positive Pychotherapy, Wiesbaden Academy of Psychotherapy, Germany.

 

Katılım Belgeleri

 • Cinsel İstismarın Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Önleme Yaklaşımları: Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği. Prof. Dr. Cahide AYDIN, Prof. Dr. Sezen ZEYTİNOĞLU. 23 Ocak 2021.
 • Pandemi ile İlişkili Sorunlara Yaklaşımda Çocuk Psikiyatristinin Terapi Alet Çantası Eğitim Programı Sertifikası 2020
 • Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı – 2020
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı– KKTC Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sürekli Eğitimleri (AMATEM, yas, kaygı, psikosomatik, psikopatoloji...)*
 • Psikampoloji Psikolog / Psikoloji Öğrencilerine Yönelik Eğitim Kampı - Teşekkür Belgesi, KTPD - 1-3 Nisan 2016.
 • Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı, KKTC Başbakanlığı, 2019.
 • Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı, KKTC Başbakanlığı, 07 - 08 Nisan 2015.
 • VI. Kıbrıs Psikanaliz Günleri, Teşekkür Belgesi, 17 - 18 Ekim, 2015.
 • Çocuk Ergen Aile ve Yetişkinlerde Bağımlılık Eğitimleri. KKTC Sağlık Bakanlığı ve TC Sağlık Bakanlığı Çalışmaları. 2015.
 • ''Kayıptan Sonra Yas ve Yaşam'' Prof. Dr. Vamık VOLKAN. KKTC Sağlık Bakanlığı, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, 2015.
 • 7. Ulusal Anksiyete Kongresi (Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları ve Şizofrenide Akılcı Tedavi ve Akılcı Psikoterapi) 18- 21 Eylül 2014.
 • ‘‘XXI International Congress of RorschachandProjectiveMethods’’ which has held on 15-19 July 2014 at theIstanbulUniversity, Istanbul, Turkey. Certificate of Attendance.
 • ‘‘Madde Bağımlılığı’’ Konferansı, Katılım Belgesi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, (Prof. Dr. Kültegin ÖGEL – Prof. Dr. Mehmet ÇAKICI) 29 Mayıs, 2014.
 • Gençlik Üzerine Tartışmalar, ‘‘Ergenlik ve Yaratıcılık’’, İstanbul Psikanaliz Derneği, Katılım Belgesi, 23 - 24 Mayıs, 2014.
 • XI. Çocuk Psikanaliz Günleri ‘‘Babalık İşlevi’’Katılım Belgesi, İstanbul Psikanaliz Derneği ve İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği, 21 - 22 Mart, 2014.
 • ‘‘15. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’’ Katılım Belgesi, İstanbul Psikanaliz Derneği 8 - 9 Kasım, 2013.
 • ‘‘IV. Kıbrıs Psikanaliz Günleri; Doğumdan Ölüme Cinsellik’’ Temalı Psikanaliz Günleri, Katılım Belgesi, İstanbul Psikanaliz Derneği ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği 23 - 24 Kasım, 2013.
 • Müzik ve Psikanaliz / 5 ‘‘Sesin Doğumu'' İstanbul Psikanaliz Derneği, 6 Ekim, 2013.
 • Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu’ nun Anısına ‘‘Psikodrama ve Duygusal Mirasın Kuşaklararası İletimi’’, II. Psikodrama Sempozyumu, Katılım Belgesi, Yakın Doğu Üniversitesi, 16 - 17 - 18 Mart, 2012.      
 • ‘‘17. Ulusal Psikoloji Kongresi’’ Boğaziçi Üniversitesi, 25 - 28 Nisan 2012 İstanbul.
 • ‘‘Psikoterapi ve Psikanaliz, Günlük Yaşamın Psikopatolojisi’’ Konuşmacı: Tevfika T. İkiz,İstanbul Psikanaliz Derneği ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, 2012.
 • ‘‘II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi’’ Rorschach ve Projektif Testler Derneği,İstanbul Üniversitesi, Laleli. 12 - 13 - 14 Eylül,2012.
 • ‘‘Ötekini Dinlemek, Ötekinin Anlamak’’ III.Kıbrıs Psikanaliz Günleri, 13 - 14 Ekim, 2012.
 • ‘‘Projektif Testlerin Klinikte Kullanımı’’ Kıbrıs Rorschach ve Projektif Testler Buluşmaları 24 Kasım, 2012.
 • ‘‘Psikodrama ile Tanışma’’ Katılım Belgesi, Kıbrıs Psikodrama Sempozyumu, 5 Nisan, 2011.
 • Prof. NossratPeseschkian’ ın Anısına ‘‘Günlük Yaşamın Pozitif Psikoterapisi’’ Sempozyumu, Katılım Belgesi, Yakın Doğu Üniversitesi.
 • ‘‘Sınırlar’’ II. Kıbrıs Psikanaliz Günleri, 15 - 16 Ekim, 2011.
 • ‘‘İlişkiler’’ Konulu III. Ruh Sağlığı Sempozyumu, Katılım Belgesi, Kıbrıs, 23 - 24 Aralık 2011.  
 • ‘‘Travma’’ Konulu II. Ruh Sağlığı Sempozyumu, Katılım Belgesi, Kıbrıs, 18 Aralık, 2010.
 • Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu’ nun Ansına ‘‘Psikodrama Ve Duygusal Mirasın Kuşaklararasıİletimi’’ Psikodrama Grup Çalışmasına 12 Saat Katılım Sertifikası, 16 - 17 - 18 Mart 2012 Yakın Doğu Üniversitesi.
 • Cinsellik Eğitimi I. Modülü (9 saat) Katılım Belgesi, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, 2010.

 

Sözel Bildiri: 1. Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi: 21-23 Ağustos 2020. Olumlu Annebabalık Programı’nın (Triple P) Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneklemi

Yürüttüğü Projeler: KKTC BAŞBAKANLIK Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu VE Humanist Buro ile birlikte Triple P Olumlu Annebabalık Programı Seminer ve Grup eğitimleri, 2019-2020

Verdiği Dersler

 1. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü, Üstün Zekalı ve Yeteneklilerde Duyuşsal Eğitim Dersi.
 2. Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü – Life Span Developmental Psychology
 3. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi – Psikolojiye Giriş Dersi


 

 

 

 

Bu sitede yer alan tüm yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis ve / veya tedavi amaçlı kullanılamaz.Kıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta

Kıbrıs Ruh Sağlığı

Kıbrıs Çocuk Ergen Aile Psikoterapi Danışmanı

Kıbrıs Psikolog ve Psikoterapi Merkezi

Çocuk ve Ergen Danışman

Kıbrıs, Psikoterapi, Çocuk ve Ergen

Psikoterapi merkezi

Kıbrıs çocuk psikoloğu

Ergen psikoloğu

Kıbrıs oyun terapisi

kıbrıs çocuk ergen psikoterapisi

kıbrıs çocuk ergen psikoloğu

Aile danışmanlığı

Lefkoşa Psikolog

Lefkoşa çocuk ergen psikiyatri

kktc psikolog

kktc çocuk ergen psikiyatri

kktc çocuk ergen psikolog

kktc oyun terapisi

lefkoşa psikiyatri

lefkoşa psikolog